Adatkezelés és Használati Feltételek

Hatályos: 2021. május 15. napjától visszavonásig

 

Tokai és Társa Építőipari és Szolgáltató Kft.

Cégjegyzékszám: 04-09-015385
Székhely: 5900 Orosháza Könd utca 7.
Adószám: 27983128-2-04
Statisztikai számjel: 27983128-4120-113-04.
Elektronikus elérhetősége: 27983128#cegkapu
E-mail: tokai.roland@tokaiestarsa.hu
Telefon: +36 20 205 3550
Törvényes képviselő(k): Tokai Roland, ügyvezető

továbbiakban: „Üzemeltető” vagy „Adatkezelő”, mint a http://www.tokaiestarsa.hu honlap és aloldalai (továbbiakban: „Honlap”) üzemeltetője annak céljából teszi közzé jelen dokumentumot, hogy megfelelő, részletes tájékoztatást adjon a Honlap felhasználóinak, látogatóinak az Üzemeltető által kezelt adatainak köréről, az adatkezelés módjáról, céljáról és jogalapjáról, valamint az adatvédelem alkotmányos elveinek biztosításáról, az adatbiztonság követelményeinek érvényesüléséről, a Honlap használatának általános szabályairól.

 1. Az adatkezelés során használt fontosabb fogalmak

 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

 Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik fél számára hozzáférhetővé teszik.

 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg.

 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából adatok feldolgozását végzi.

Cookie: A cookie egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik. A honlapok cookiek-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalaink, az oldalainkon töltött idő, böngészési adatok, kilépések stb.), illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a Felhasználó személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát weboldal kialakításában, a Felhasználók online élményének fokozása érdekében. A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a Felhasználóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a Felhasználók egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatják be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáikat. Amennyiben a Felhasználó semmilyen cookie-t nem kíván engedélyezni a meglátogatott weboldalakról, módosíthatja a webböngésző beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a küldött cookie-król, vagy egyszerűen elutasíthat minden, vagy csak bizonyos weboldalak által küldött cookie-kat. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén, notebookján vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző súgójában. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, le kell mondania a weboldalak bizonyos funkcióiról (például weboldal nem jegyzi meg, hogy a Felhasználó bejelentkezve maradt). A cookie-k két típusát különböztetjük meg: “munkamenet-cookie-k” és “maradandó cookie-k”.

 Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. 

 1. A Felhasználó

Az Üzemeltető által üzemeltetett Honlap használatának feltétele, hogy az azt látogatók, azaz az Interneten böngészők (továbbiakban: „Felhasználók„) – elfogadják a jelen dokumentumban (továbbiakban: „Használati Feltételek„) szabályozottakat.

A Felhasználó az Üzemeltető által üzemeltetett Honlapra történő belépéssel, illetve a Honlapon történő böngészéssel elismeri, hogy a jelen Használati Feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 1. Használati Feltételek

Felhasználók a Honlapot kizárólag saját felelősségükre használhatják, mely felhasználás főbb feltételei a következők:

Bárki használhat a Honlapra, azaz az Üzemeltető oldalaira mutató hivatkozást (link), azonban a felhasználás módja és terjedelme nem sértheti a jelen Használati Feltételek 4. pontjában meghatározott feltételeket.

Tilos frame keretrendszer készítése a Honlap tartalma köré, illetve tilos az Üzemeltetővel való kapcsolat valótlan, félrevezető módon történő feltüntetése.

A Felhasználó nem tehet közzé valótlan információt a Honlappal összefüggésben vagy azzal kapcsolatosan, különösen nem az Üzemeltető szolgáltatásairól. Az Üzemeltető logójának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes írásbeli engedély alapján lehetséges.

 1. A tartalom és szellemi tulajdonjogok

Az Üzemeltető Honlapjának arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban: „Tartalom„) egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik. Az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására az Üzemeltető kizárólagosan jogosult. A szerzői jog jogosultja az Üzemeltető, ezért kizárólag az Üzemeltető jogosult minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésére.

Az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni vagy tárolni, kivéve, ha az Üzemeltető egyértelműen és kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi. Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen az ikonok, gombok, linkek, háttérképek, szöveg, kép, grafika, logó, fotó, hang és videó anyagok készítését, valamint a Tartalomnak az Üzemeltető előzetes engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, hozzáférhetővé tétele, terjesztése, bármilyen további Internetes felhasználása, forgalmazása.

Az Üzemeltető a Tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.

Amennyiben a Felhasználó önként anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt is), küld a Üzemeltetőnek a Honlapon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra a Üzemeltető ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos, időben és térben korlátlan felhasználási jogot szerezzen, és így ezen tartalmak az Üzemeltető saját belátása szerint kerüljenek felhasználásra (többszörözésre, terjesztésre, nyilvános előadásra, nyilvánossághoz közvetítésre, átdolgozásra, kiállításra vagy törlésre). Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat küldhet Üzemeltető számára, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal megfelelően rendelkezik.

 1. Önkéntes hozzájárulás

A Honlapot meglátogató Felhasználó adatai elküldésével hozzájárul, hogy azokat az Üzemeltető jelen Használati Feltételekben megjelölt célokra, időtartam alatt felhasználja, kezelje.

Üzemeltető a természetes személy Felhasználók a jelen Használati Feltételekben foglalt személyes adatait a Honlap használata kapcsán önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásuk alapján az Infotv. 5. § (1) bekezdése szerint, illetve a hálózati biztonsági szempontokra is tekintettel az Infotv. 6. (1) bekezdése alapján kezeli.

Azon okból kifolyólag, hogy az egyes személyes adatok minden esetben Felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásával kerülnek Üzemeltető adatkezelésébe, azon Felhasználók személyes adatai esetében, ahol a Felhasználó személye és az érintett személye nem azonos, a Felhasználó felel a személyes adatok valódiságáért és kezelhetőségéért; kivéve, ha Üzemeltető esetleges rosszhiszeműsége ezen felelősséget kizárja.

 1. Az adatkezelési célok

Üzemeltető kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének – amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

Az Üzemeltető a Honlap látogatása, használata során az alábbi célokból kezelheti az adatokat:

 • Honlap elérhetőségének, megtekintésének, használatának biztosítása;
 • Személyes beállításainak tárolására;

A Honlap látogatása, használata során Üzemeltető rendszere normál cookie-k segítségével beazonosítja az Felhasználót, mint egyedi felhasználót, hogy megjegyezze a nyelvi beállításait, és megjegyezze a bejelentkezési állapotát.

 • Anonim statisztikai napló;

Minden látogatás alkalmával a Honlap elemzőszoftvere név nélküli (anonim), normál cookie-kat tárol, amely segítségével megtudható, hányan látogatták a honlapot, illetve, hogy milyen tartalmak és információk érdeklik a Felhasználókat. Üzemeltető minden elemzési információt név nélkül tárol és technikai, illetve marketinges célokra használ. Így megtudható például, hogy havonta hány látogatója van az egyes aloldalaknak. Előbbiek körében a Felhasználók neve azonban nem megismerhető, profilalkotásra nem kerül sor.

 • Név nélküli és bejelentkezett látogatók beazonosítására;

A weboldalak egy cookie-t használnak arra, hogy megállapítsa azt, hogy a Felhasználó név nélküli vagy bejelentkezett látogató. Ha a Felhasználó bejelentkezett, az adott weboldal némileg más tartalmat jelenít meg, mint a névtelen látogatók esetében. Ha ez a cookie nincs jelen, vagy a Felhasználó letiltja azt, a weboldal úgy érzékeli, hogy a Felhasználó névtelen látogató, és nem jelenik meg a “Bejelentkezés” funkció. Ha azonban a cookie engedélyezve van, a weboldal a bejelentkezést megjegyzi.

 • Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja a Honlap látogatási adatainak felmérése, a Felhasználók igényeinek megismerése, statisztikakészítés, a Honlapot kiszolgáló informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme;

Az Üzemeltető a Honlap látogatottsági adatait a GoogleAnalytics szolgáltatás igénybevételével méri. Utóbbi szolgáltatás használata során olyan nem személyes adatok kerülnek továbbításra, amely adatok a Felhasználó azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi tájékoztatóját itt olvashatja: www. google.hu/policies/privacy

 • Felhasználókkal való kapcsolattartás, és tájékoztatásuk elősegítése;

Utóbbiak vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és 6. § (6) bekezdése], miszerint „a Felhasználó kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében a Felhasználó hozzájárulását vélelmezni kell”. 

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az Üzemeltető a jelen Használati Feltételekben említett személyes adatokat az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. § (5) bekezdése alapján a természetes személy Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, illetve a hálózati biztonsági szempontokra is tekintettel jogi kötelezettségeinek teljesítése céljából az Infotv. 6. (1) bekezdése, továbbá az Felhasználók hozzájárulásán túl az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése és vonatkozó jogszabályok alapján kezeli.

Azaz a Üzemeltető a GDPR Rendelet II. Fejezet 6. Cikk (1) bekezdése a) – „a Felhasználó hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez” – , c) – „az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges” – és f) – „az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az Felhasználó gyermek” – pontjai szerint jogszerűen kezel adatokat.

 1. Az Üzemeltető által kezelt adatok köre

Az azonosítószám, dátum, időpont, felhasználónév és/vagy név, e-mailcím, a Felhasználó számítógépének IP címe és/vagy okoseszközének hálózati egyedi azonosítója (Media Access Control – MAC – címe), értékelés, valamint a szöveges értékelés, közvetlen kapcsolatfelvétel során esetlegesen megadott további személyes adatok.

Amennyiben a Felhasználó hozzájárul, a következő adatokat hozhatja nyilvánosságra az Üzemeltető: dátum, időpont, felhasználónév és/vagy név, az értékelés, valamint az értékelés szövege.

Fentieken túl a Honlaphoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a Honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat, statisztikai adatokat Üzemeltető a Felhasználó beazonosítására alkalmatlan módon, szükség esetén anonimizált, vagy titkosított formában automatikusan gyűjt a Honlap látogatásával összefüggésben. Ezekből az adatokból az Felhasználókra még közvetetten sem nyerhető beazonosításukra alkalmas információ, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelés e tekintetben nem valósul meg.

 1. A Felhasználó jogai, jogorvoslati lehetőségei

 A Felhasználó jogosult arra, hogy az Üzemeltető által kezelt személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérjen, illetve az alábbi jogait gyakorolja:

 • a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 • a személyes adatok helyesbítését kérje;
 • a személyes adatok törlését kérje;
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 • a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);
 • amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A jogok gyakorlására vonatkozó kérelmet a ‎megjelölt elérhetőségekre lehet megküldeni, melyek a következők: e-mailben az info@tokaiestarsa.hu, vagy postai úton a 1146 Budapest, Thököly út 127. 1. em. 4.

A Felhasználók jogaik megsértése esetén az Adatkezelő elleni jogérvényesítési lehetőségeiket az Adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság előtt gyakorolhatják, valamint az Infotv. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; cím: 1155 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.). A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A jelen Használati Feltételeket a mai napon elfogadom és hatályba léptetem.

 

Orosháza, 2021.05.10.